Domov    Vyhľadávanie    Pridať inzerát    Podmienky inzercie    Kontakt

Podmienky inzercie

Prevádzkovateľ: Ing. Drahomír Polák – Polaris, sv. Cyrila a Metoda 23 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 45233292, DIČ: 1081745929, Daniel Šramel – IT Fresh, Partizánska 184/2, 900 84 Báhoň, Slovenská republika, IČO: 45708428 DIČ: 1083117046

Webová stránka Inzercia zvierat - BestInzercia.eu je určená na bezplatné inzerovanie chovných a domácich zvierat.

Pridanie inzerátu je zadarmo, nie je spoplatnené žiadnym poplatkom.

Na stránke je zakázaná inzercia:

  • chránených alebo ohrozených druhov zvierat
  • ponúk pôžičiek alebo iných finančných služieb
  • erotických a pornografických inzerátov
  • obsahujúca ponuky alebo dopyty napaľovania nelegánych kópií cd, dvd a blu-ray nosičov
  • ponúk alebo dopytov všetkých produktov a služieb, ktoré sú v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu, alebo odstránenie inzerátu, pokiaľ by jeho obsah odporoval vyššie uvedeným podmienkam, prípadne dobrým mravom.

Prevádzkovateľ iba sprostredkúva kontakt medzi ponúkajúcim a dopytujúcim, nepreberá tak žiadnu zodpovednosť za inzerované zvieratá.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb tejto webovej stránky. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb tejto webovej stránky alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.


Zásady ochrany osobných údajov

Všetky osobné údaje poskytnuté užívateľom pri pridaní inzerátu na webovú stránku Inzercia zvierat - BestInzercia.eu sa zhromažďujú výlučne pre potreby inzercie na stránke. Prevádzkovateľ sa zaväzuje ich používať v súlade s právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že zhromaždené osobné údaje neposkytne tretím osobám bez súhlasu užívateľa, ktorý pridal inzerát. V prípade zrušenia webovej stránky Inzercia zvierat - BestInzercia.eu sa jej prevádzkovateľ zaväzuje zhromaždené údaje o registrovaných užívateľoch bez zbytočného odkladu zlikvidovať. Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ tým, že ich chráni pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania. Na tento účel používa primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.

Webová stránka Inzercia zvierat - BestInzercia.eu zobrazuje reklamy Google AdSense poskytované spoločnosťami tretej strany. Tieto spoločnosti môžu používať údaje (nikdy však meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo) o vašich návštevách týchto alebo iných webových stránok k poskytovaniu reklám na tovar a služby, ktoré vás zaujímajú.
Spoločnosť Google (ako dodávateľ) používa na zobrazovanie reklám súbory cookie. Vďaka súboru cookie DART môže spoločnosť Google zobrazovať reklamy užívateľom na základe ich návštev na webových stránkach nachádzajúcich sa na internete.
Súbor cookie DART spoločnosti DoubleClick používa služba Google v reklamách zobrazovaných na webových stránkach účastníkov zobrazujúcich reklamy AdSense pre obsah. Keď užívateľ navštívi webovú stránku účastníka služby AdSense a zobrazí reklamu alebo na ňu klikne, môže byť do prehliadača tohto koncového užívateľa zaslaný súbor cookie. Údaje nazhromaždené z týchto súborov cookie umožňujú účastníkom služby AdSense lepšie poskytovať a spravovať reklamy na svojich stránkach aj v rámci celého internetu.
Prevádzkovateľ, ktorý na svojich stránkach zobrazuje reklamu Google Adsense, nemá s týmto zberom dát nič spoločného. Za zber informácií nesie plnú zodpovednosť spoločnosť Google.
Ak nechcete, aby o vás boli zhromažďované tieto dáta, môžete vo svojom prehliadači zakázať prijímanie súborov cookie alebo vypnúť JavaScript.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.Polaris - Tvorba webových stránok a počítačovej grafiky

BestUbytovanie.sk - Ubytovanie na Slovensku